På Folkemødet 2017 på Bornholm spændte jeg ret vidt som moderator. Fx var jeg både ordstyrer på et arrangement om kvinder og magt for Dansk Kvindesamfund og moderator for Advokatsamfundet, som demonstrerede, hvordan en civil retssag kan foregå.

Her er, hvad jeg efterfølgende følte mig kaldet til at skrive på Facebook: